Schoonmaak van kantoren

Schoonmaken van kantoren

Schoonmaak van kantoren omvat veel verschillende werkzaamheden. Als bedrijf moet je goed kennis nemen van de frequentie en intensiteit waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Schoonmaak van kantoren

De schoonmaak van kantoren is een aspect van de bedrijfsvoering waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Het is niet genoeg om een schoonmaakbedrijf in te huren met de opdracht ‘zorg dat het schoon is’. Bij het uitbesteden van de kantoorschoonmaak is het nodig om aan te geven hoe vaak de kantoren moeten worden schoongemaakt en met welke schoonmaakmiddelen. Soms wordt er een lijst gemaakt met het meubilair dat moet worden schoongemaakt. Het is bij schoonmaak van kantoren gebruikelijk om volgens een conditiescore te werken. Daarmee wordt na afloop van de schoonmaak steekproefsgewijs op een objectieve manier gemeten of de schoonmaak van kantoren op het juiste niveau is. Als opdrachtgever zal je dus goed op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden. Daarom is het goed om een schoonmaakcontract eens per jaar samen met het schoonmaakbedrijf te evalueren en bij te stellen.

Offerte kantoorschoonmaak

Dagelijkse werkzaamheden van een poetsdienst

Bij schoonmaak van kantoren zijn de werkzaamheden te verdelen in twee categorieën: de dagelijkse werkzaamheden en de periodiek terugkerende werkzaamheden. Het dagelijks onderhoud heeft als doel om de reguliere vervuiling op te ruimen. Dagelijkse werkzaamheden zijn ramen wassen, stofzuigen, meubelen afstoffen, vetvlekken verwijderen van handvatten van kasten en deuren en reinigen van de apparatuur waarmee wordt gewerkt. Zoals de schermen van de computers, toetsenborden, muis en telefoontoestellen. Ook het legen van prullenbakken hoort bij de dagelijkse werkzaamheden. Het is in lang niet alle gevallen nodig om bij schoonmaak van kantoren elke dag deze lichte schoonmaakwerkzaamheden uit te laten voeren. Dat is afhankelijk van het soort werk in het kantoor, de hoeveelheid mensen die er werken en van het gedrag van de kantoormedewerkers. Vaak is het voldoende om één of twee keer in de week de meeste beschreven dagelijkse werkzaamheden te doen.

Periodieke schoonmaakwerkzaamheden

Het is bij de schoonmaak van kantoren noodzakelijk om de werkzaamheden die bij de dagelijkse schoonmaak zijn beschreven periodiek op een meer intense manier te doen. Het meubilair wordt dan niet afgestoft, maar vochtig gereinigd, evenals de vloer. Bij bureaus en stoelen worden tijdens de periodieke schoonmaak ook de poten schoongemaakt. Na een periodieke schoonmaakbeurt mag je er vanuit gaan dat alle bureaus, stoelen, kasten, plinten, stopcontacten en de vloeren een intensieve schoonmaakbeurt hebben gehad. Meestal wordt dit eens in de week of elke twee weken gedaan. Deurkozijnen, radiatoren, hoge kasten en dergelijke worden in veel gevallen slechts eens in de maand gereinigd. Het is maar één keer in het jaar nodig om de verwarmingsbuizen, ventilatieroosters, de airco en de behuizing van de verlichting een flinke poetsbeurt te geven.

Offerte kantoorschoonmaak

De diensten van een schoonmaakbedrijf

De service die door een schoonmaakbedrijf kan worden geleverd bij de schoonmaak van kantoren gaat verder dan de werkzaamheden die hierboven zijn beschreven. Die vallen allemaal onder de gewone schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Een andere service is de schoonmaak en het onderhoud van het sanitair. Dat bestaat uit het schoonmaken en regelmatig ontkalken van de toiletten en wastafels. Een schoonmaakbedrijf kan ook controles uitvoeren van de in het kantoor aanwezige apparatuur. Je kan afspreken met het schoonmaakbedrijf dat mankementen worden gemeld. Dat geldt ook voor situaties die gevaar opleveren, zoals losliggende vloerbedekking of een bureaustoel waarvan de poot niet goed meer vast zit. Als bedrijf moet je dan uiteraard wel actie ondernemen om de gevaarlijke situatie te verhelpen. Er zijn ook schoonmaakbedrijven die dagelijks de achtergebleven materialen op het kantoor willen opruimen en zorg willen dragen voor de bevoorrading. Dat gebeurt in samenwerking met de afdeling logistiek van de opdrachtgever, of op eigen initiatief.

Kantoorschoonmaak in een contract

Schoonmaakbedrijven werken in hun contracten met complete programma’s, volgens welke zij de schoonmaak van kantoren uitvoeren. In die programma’s is gedetailleerd vastgelegd hoe vaak zij hun werk doen, wat ze precies doen, op welke wijze en met welke schoonmaakmiddelen. Als opdrachtgever is het van belang om je goed te verdiepen in die programma’s. Want als de werkzaamheden in de programma’s niet stroken met de verwachtingen van het personeel, is de kans groot dat er klachten ontstaan over de schoonmaak. Stel dat in het programma staat dat de bureaus één keer per week vochtig gereinigd moeten worden, dan is er een kans dat medewerkers van mening zijn dat de schoonmaak onvoldoende goed wordt uitgevoerd. In dat geval is het van belang dat je als opdrachtgever goed contact hebt met het eigen kantoorpersoneel en met het schoonmaakbedrijf. Want alleen door goed overleg en regelmatig evalueren ontstaat er een relatie waar iedereen tevreden over is.

Schoonmaak offerte

Nood aan een schoonmaakbedrijf in je buurt? Vergelijk hier offertes.